OMIYA NEWS No.97

大地申第9号 安全・安定輸送確保に向けた転てつ器転換不良時の乗務員対応における不安解消を求める申し入れを提出!!