OMIYA NEWS No.163

懲罰的日勤教育やパワハラ、不当労働行為が繰り返される一方、一部社員の不祥事や管理者の不安全行動・威圧的言動は隠蔽?