OMIYA NEWS No.1~3

大宮地本第23回定期大会を開催!

2022年度新執行体制を確立!

大会宣言を読み合わせしよう!