OMIYA NEWS No.110

大地申第9号 安全・安定輸送に向けた転てつ器転換不良時の乗務員対応における不安解消を求める団体交渉を開催②